Aile Hukuku

AVR Hukuk Bürosu, gerek Türk vatandaşları arasındaki gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soy bağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet verir.


featherBoşanma ve soy bağı davalarının yürütülmesi,

featherAnlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,

featherÇekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,

featherBoşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi

featherVelayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,

featherAile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,

featherEvlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,

featherEvlenecek taraflar arasında yapılacak mal varlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,

featherNişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,

featherAile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü,

featherAile hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi