Sözleşmeler Hukuku

AVR Hukuk Bürosu,tarafların iradelerinin sağlıklı bir şekilde açığa vurulması, aralarındaki ilişkinin tanımlanması ve düzenlenmesi, karşılıklı borç ve edimlerin ve bu edimleri ifa etmemenin meydana getireceği sorumlulukların ve sonuçların belirlenmesi açısından sözleşmelerin tanzim edilmesi sürecini yürütmekle beraber, hazır bir sözleşmenin taraflar açısından fayda ve risklerinin analiz edilmesi süreçlerinde müvekkillerinin hukuki menfaatlerini gözetecek şekilde de hukuki danışmanlık hizmeti sunar.featherBorçlar Kanunu genel hükümlerine uygun sözleşmeleri hazırlanması

featherSözleşmelerden kaynaklı veya haksız fiilden kaynaklı maddi manevi tazminat talepleri, sözleşmelerin iptali, sözleşmeden dönme, sorumluluklar, temerrüte düşme, borcun düşmesi, cari hesap, alacağın temliki, borcun nakli konularında, müvekkillerimize hukuki danışmanlık yapılması


featherİşletmenin devri, işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi gibi konularda müvekkillerimize hukuki danışmanlık yapılması

featherKusura dayanmayan sözleşme dışı yani kusursuz sorumluluk davalarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi

featherBorçlar Kanununun Özel Hükümlerde düzenlenmiş olan taşınır ve taşınmaz satımı, trampa, bağışlama, kira, hasılat kirası, ariyet, ödünç, hizmet, istisna, yayım, vekalet, itibar mektubu ve itibar emri, tellallık, vekaletsiz iş görme, komisyon, ticari mümessiller ve ticari vekalet, havale, emanet, kefalet, kaydıhayat ile irad, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, ve diğer tüm kanunlarda yer alan sözleşme konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi

featherBorçlar yasasındaki kusursuz sorumluluk halleri, temyiz gücünden yoksun olanların sorumluluğu, adam kullananın sorumluluğu, tüzel kişinin organın haksız eyleminden sorumluluğu, yapı ya da inşa eseri malikinin sorumluluğu ve Medeni Kanundan kaynaklanan kusursuz sorumluluk halleri, aile reisinin sorumluluğu, taşınmaz malikinin sorumluluğu, komşuluk hukukundan doğan ödevlere aykırılık hususlarında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi

featherBorçlar Hukuku kapsamına giren davalar ile gerek sözleşmeden gerekse haksız eylemden doğan hukuki ihtilaflar konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi