Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku konuları olan ev, arsa, apartman, daire gibi taşınmazlar için düzenlenmiş olan, detaylı ve karmaşık olarak ifade edilebilecek yapısı nedeniyle gayrimenkul hukuku uzmanı eşliğinde hukuka aykırı durumların bertaraf edilmesi amaçlanır. Gayrimenkul Hukukunun temelini oluşturan “Mülkiyet Hakkı” T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesince kabul edilmekte ve korunmaktadır.featherTapu işlemleri

featherKiralama sözleşmeleri

featherAyni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri

featherHukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması

featherAlım – Satım sözleşmeleri

featherProjelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi Gayrimenkul finansmanı

featherYabancıların mülk edinmesi