Tüketici Hukuku

Avr Hukuk Bürosu Tüketici Hukuku açısından tüketicilerin güncel mevzuata uygun bir şekilde bilgilendirilmesini sağlar. Ayrıca Tüketici Mahkemeleri nezdinde davalarının açılması ve açılmış davalarının takibi süreçlerini yürütür. Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde tüketicinin temsili hususunda da müvekkillerine çözüm odaklı bir çalışma ile hukuki destek sunmaktadır.


featherGayrimenkul ve menkul alım satımına ilişkin tüketici sorunlarına hukuki destek danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,

featherAyıplı mal ve hizmetten kaynaklı hukuki uyuşmazlıklar konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,

featherTüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem heyetlerinde görülen uyuşmazlıklar konusunda ve avukatlık hizmeti verilmesi

featherTüketici şikayetlerinin diğer tüm resmi merciler nezdinde takip ve sonuçlandırılması