Ticaret Hukuku

Ticaretle uğraşan gerçek ve tüzel kişi niteliğindeki tacirler arasında oluşan nitelikli iş, işlem, ticaret hukuku çek konusu gibi ticari borçlanma ilişkilerini düzenlemektedir. Ticari işletmeyi ilgilendiren, kuruluş, yapılanma, çalışma şekilleri, sona erme ile ticari iş ve işlemlerde kullanılan kıymetli evraklara ilişkin kuralları ayrıntılı olarak sıralamaktadır. Ticaret Hukuku ayrıca, sigorta konusunu ticari bir faaliyet olarak kabul ederek, sigortalama kapsamındaki iş ve işlemlere de ayrıntılı olarak yer vermektedir.featherKurumsal yönetim danışmanlığı,

featherGünlük ticari işlem konularında danışmanlık hizmeti verilmesi,

featherMal varlığı ve hisse satış sözleşmelerinin müzakeresi ve mutabakatının sağlanması,

featherŞirketler Hukuku’ndan doğan dava ve ihtilaflarda ve bu alana ilişkin ceza ve idari davalarda müvekkillerin temsil edilmesi,

featherŞirketlerin en az hasarla iflası ve tasfiyesi,

featherŞirketlerin genel kurul toplantıları ile yönetim ve yönetici sorumluluğunun denetlenmesi, özel denetçi, geçici yönetim ve kayyum atanmasının sağlanması, azınlık ve imtiyazlı hakların korunması,

featherProje finansmanı için teminatlar oluşturulması, kredi sözleşmelerinin hazırlanması,

featherDistribütörlük, franchise, bayilik, yönetim ve üst düzey yönetici sözleşmeleri şeklinde her türlü ticari sözleşmelerin müzakere edilmesi ve hazırlanması,

featherRekabet hukuku kurallarına uyum konusunda danışmanlık verilmesi, konuyla ilgili bildirimlerin hazırlanması ve Rekabet Kurumu’na sunulması,

featherSözleşmelerin Rekabet Hukuku kuralları yönünden değerlendirilmesi,

featherÖzelleştirme, halka açılma, birleşme ve devralma sözleşmelerinin hazırlanması,

featherAzınlık haklarının korunması ve bu işlemlere ilişkin ön araştırmaların yapılması.